we are a slow fashion brand ethically producing in europe

we are small, we are slow, we are different

you will love it here

What's new

One step at a time... Krôčik po krôčiku
One step at a time... Krôčik po krôčiku

The exciting times ahead of us... Zmeny, na ktoré sa tešíme.

View full article →

No-clothes-shopping challenge ---> Ako sa z výzvy stal životný štýl
No-clothes-shopping challenge ---> Ako sa z výzvy stal životný štýl

Chcela by som sa podeliť o jeden príbeh, ako sa z výzvy (ktorá bola vlastne z núdze cnosť) stal môj životný štýl.

Celé to začalo podstatne dávno, ešte keď som žila v UK...

View full article →

Tweets