we are a slow fashion brand ethically producing in europe

we are small, we are slow, we are different

you will love it here

THE RIGHT PICK FOR NOW


What's new

No-clothes-shopping challenge ---> Ako sa z výzvy stal životný štýl

Chcela by som sa podeliť o jeden príbeh, ako sa z výzvy (ktorá bola vlastne z núdze cnosť) stal môj životný štýl.

Celé to začalo podstatne dávno, ešte keď som žila v UK, slodobná 20-30tnička, užívajúca si života naplno...

View full article →

Wear it to the streets

Bartinki EVE coat

Hello dear friends,
it's about time I showed you myself that clothes I make are for everyday use too. Many people see our lookbooks and connect my fashion only with models - the truth is it's all very wearable on daily basis and for every woman.

View full article →